regulamin

1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

2. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem, zakupie biletu wstępu oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.

3.Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji Parku Linowego.

4. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie stosować się do regulaminu oraz wykonywać polecenia Instruktorów.

5. Jeśli uczestnicy nie będą przestrzegać regulaminu lub nie będą stosować się do zaleceń obsługi, mogą być narażeni na różnego rodzaju urazy, za które Właściciel nie odpowiada.

6. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na ziemi jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego lub innych oraz nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.

7. Jeżeli korzystający z atrakcji Parku umyślnie narusza zapisy regulaminu zostanie poproszony o opuszczenie terenu obiektu.

8. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, powinny poinformować o tym fakcie obsługę lub nie powinny korzystać z atrakcji Parku Linowego.

9. Wszelkie zdarzenia, kontuzje, złe samopoczucie, a także zastrzeżenia i wątpliwości odnośnie stanu technicznego wyposażenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.

10. Niszczenie elementów Parku Linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności finansowej i karnej.

11. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione, bez nadzoru, na terenie obiektu.

12. Zabrania się wstępu na atrakcje bez zgody Instruktora, jak również zabrania się korzystania z prywatnego sprzętu asekuracyjnego.

13. Właściciel Parku Linowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na terenie obiektu poza godzinami pracy.

14. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania działalności Parku w przypadku złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (burza, intensywne opady deszczu, silny wiatr, …), a także możliwość nieudostępnienia obiektu podczas organizowania imprez zamkniętych.

15. Zakup biletu wstępu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym. Zakupiony bilet wstępu nie podlega zwrotowi, jedynie w uzasadnionych przypadkach, może zostać wymieniony na voucher uprawniający do skorzystania
z atrakcji w innym terminie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PARKU LINOWYM:

 1. Osoby korzystające z atrakcji Parku Linowego mają udostępniany, na czas zabawy, sprzęt asekuracyjny umożliwiający bezpieczną zabawę na wysokości (w zależności od trasy: uprząż z lonżami i karabinkami lub z lonżą SSB01 firmy BORNACK lub z hakiem asekuracyjnym VERT VOLTIGE, bloczek zjazdowy oraz kask).

 2. Tylko instruktor zakłada oraz zdejmuje powierzony sprzęt zabezpieczający w miejscu do tego przeznaczonym. Niedozwolona jest jakakolwiek samodzielna zmiana lub zdejmowanie sprzętu bez zgody Instruktora.

 3. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu w sposób zgodny z regulaminem i należytą dbałością o jego stan oraz do niezwłocznego zwrotu sprzętu Instruktorowi po zakończeniu korzystania z atrakcji.

 1. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych klientów. Ewentualnie należy je całkowicie zdjąć / schować.

 2. Osoby noszące długie włosy powinny bezwzględnie je związać tak, aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.

 3. Na podeście wokół drzewa, jak również na przeszkodzie, może znajdować się tylko jedna osoba.

 4. Dzieci korzystające z trasy „ZA RACZKĘ” bezwzględnie muszą znajdować się pod ciągłym nadzorem wzrokowym rodzica/opiekuna.

 • Trasa ta wyposażona jest w system asekuracji własnej, co oznacza, że tylko rodzic/opiekun przepina pojedynczo karabinki do kolejnych punktów asekuracyjnych oznaczonych kolorem czerwonym.

 • Pojedyncze przepinanie karabinków oznacza: odpięcie tylko jednego karabinka z liny asekuracyjnej; następnie wpięcie go do kolejnego punktu oznaczonego kolorem czerwonym; analogicznie należy postąpić
  z drugim karabinkiem.

 • Niedopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz (jednocześnie) dwóch karabinków z liny asekuracyjnej!

 • Karabinki lonży asekuracyjnych należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony, a po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.

 1. Pozostałe trasy wyposażone są w system asekuracji ciągłej Vert Voltige lub system asekuracji BORNACK.

 • System asekuracji ciągłej Vert Voltige oznacza, że: hak asekuracyjny Vert Voltige przesuwany jest po linie od początku do końca trasy. Nie ma możliwości samodzielnego wypięcia haka z liny asekuracyjnej.

 • System asekuracji BORNACK oznacza, że: pokonując przeszkody posługujemy się lonżami wyposażonymi w komunikujące się ze sobą karabinki oraz systemem kluczy znajdujących się na linach asekuracyjnych.
  Tzn. przepinając karabinki w kolejny punkt, zaczynamy od otwartego karabinka. Następnie zamykamy go, korzystając z umieszczonego na linie klucza i przesuwamy do przodu – przed klucz. Zamknięty dotychczas karabinek – otwiera się i przepinamy go przed karabinek, będący już na linie asekuracyjnej.
  Punkty przepięć wyposażone są w klucze umożliwiające dalsze pokonywanie trasy.

 1. Jeśli na linie stalowej występuje kolor żółty oznacza to, że dodatkowo będziemy korzystać bloczka zjazdowego.

UWAGA: przed wspięciem bloczka w linę do zjazdu, należy upewnić się czy na linie oraz kolejnym podeście nie ma innego uczestnika zabawy! Jeżeli przeszkoda lub podest są zajęte, czekamy aż poprzedzająca osoba pójdzie dalej. Następnie wpinamy na linę bloczek do zjazdu, kontrolując czy lonża bloczka nie jest skręcona.

 • Lonżę z hakiem Vert Voltige (asekuracja ciągła) należy zawiesić na „wąsach” bloczka zjazdowego. Taka sama zasada dotyczy lonży z karabinkami, jak również lonży SSB01 firmy BORNACK. Tzn. po przepięciu zgodnie z wyżej opisanymi zasadami, należy zawiesić karabinki na „wąsach” bloczka zjazdowego.

 • Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko jednej lonży bloczka.

 • Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!

 • Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.

 • Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść zgięte w kolanach nogi tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac.

 • Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem, wówczas należy zaczekać, aż się zatrzymamy. Następnie ustawiamy się głową w kierunku jazdy i dociągamy, po linie nośnej, do podestu.

 1. Przy pokonywaniu przeszkód pionowych np.: ścianki wspinaczkowe, drabiny jakubowej, pala buszmena, itp. lonża asekuracyjna musi znajdować się powyżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).

 2. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających samodzielne zakończenie pokonywania trasy, należy wezwać obsługę Parku Linowego – zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię.

 3. Osobom, które zrezygnują z dalszej kontynuacji trasy nie będą zwracane koszty biletu.

 4. Podczas pokonywania przeszkód Parku Linowego należy zachować spokój i szczególną ostrożność: nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie huśtać się na elementach do tego nie przeznaczonych.

 5. Korzystając z atrakcji Parku Linowego należy mieć świadomość, że jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.

 6. Respektuj zasady Fair Play oraz szanuj słabszych od siebie.

Życzymy udanej i bezpiecznej zabawy!